Quran Saintifik : Meneroka Kecemerlangan Quran Daripada Teropong Sains

Quran saintifik

Sains dan Islam tidak dapat dipisahkan. Pengkajian sains dalam Islam adalah mengagungkan Allah serta meningkatkan pengabdian kepadanya.Pengarang mengajak pembaca meneropong dua ayat al-Quran. Pertama menguasai fiqh al-Quran (pembacaan, tafsir dan fiqh ayat-ayatnya. Kedua: meneliti tanda-tanda kebenaran al-Qur:an di alam nyata dan membawa kita kepada suatu keyakinan bahawa Sains dan al-Quran sebenarnya harmoni.
Pelbagai aspek seperti penciptaan alam, kejadian manusia, pemakanan, matlamat hidup dan sebagainya dikupas secara komprensif bukti-bukti sains yang membenarkan kandungan Quran.